Tùy chọn nhiều cách triển khai linh hoạt
Tùy chọn cách triển khai sao phù hợp với tiêu chí hiện tại của doanh nghiệp bạn. SD-WAN không có một khuôn mẫu cố định nào.
Cloud

Triển khai đơn giản bằng cách sủ dụng Cloud Gateways để kết hợp các cơ sở lại với nhau.

Tại Cơ Sở

Tối ưu hóa mạng riêng bằng cách triển khai các tính năng hiệu suất cao trong các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp và văn phòng chi nhánh, kết hợp với việc bố trí tại chỗ.

Thiết Bị

Teracom SD-WAN sẽ cung cấp các thiết bị chuyên dụng để thiết lập kết nối vật lý mà không cần phải cài đặt nhiều.

Phần Mềm

Có sẵn để sử dụng trên phần cứng thương mại hoặc trên các máy ảo, Teracom SD-WAN được phân phối dưới dạng có thể tải xuống từ xa.

Quy mô triển khai mạng WAN
Chỉ cần mua gói đáp ứng đủ nhu cầu và bắt đầu triển khai SD-WAN với một chi nhánh sau đó bạn dễ dàng mở rộng quy mô ra nhiều chi nhánh khi phát triển.
router

Tăng cường MPLS hiện tại của bạn với băng thông rộng:

Giữ lại các kết nối WAN cũ hiện tại đồng thời tận dụng lợi ích của SD-WAN để mở rộng băng thông đến mọi văn phòng chi nhánh. Tận dụng các đường liên kết văn phòng trung tâm và chi nhánh để cung cấp chất lượng cao nhất, băng thông lớn nhất với độ tin cậy cao nhất có thể đến mọi địa điểm.

router-2

Triển khai các Site chỉ cần có Internet:

Kết nối an toàn và đáng tin cậy sẽ nhanh chóng được gửi đến các địa điểm doanh nghiệp mới và hiện tại chỉ bằng một liên kết Internet có nhiều dây hoặc không dây. Cloud phân phối SD-WAN sẽ biến các liên kết thông thường này thành liên kết WAN doanh nghiệp đặc biệt.

router-3

Cùng tồn tại với cơ sở hạ tầng WAN hiện có:

Thiết bị SD-WAN của Teracom có thể cùng tồn tại với các bộ định tuyến truyền thống và cung cấp dịch vụ cho một phần lưu lượng mạng được chọn hoặc thiết bị hoạt động như một giải pháp WAN chi nhánh duy nhất cho tất cả lưu lượng.

router-4

Chuỗi dịch vụ tại Site hoặc trên Cloud:

Cung cấp các dịch vụ tiên tiến như bảo mật liên lạc và lưu trữ hợp nhất trên Cloud chỉ bằng một cú nhấp chuột của bộ điều phối Teracom SD-WAN.