Cisco Umbrella
Cisco Umbrella là cổng bảo mật đầu tiên trên đám mây, cung cấp tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các mối đe dọa trên Internet.
employee-white

Thực Thi

Người dùng bị ngăn truy cập vào các trang web độc hại mà không cần phải có thêm phần cứng hoặc cài đặt thêm phần mềm để bảo vệ.

analysis-white

Tầm Nhìn

Bạn sẽ có được một bức tranh tổng thể hoàn chỉnh về hoạt động Internet theo thời gian thực của các thiết bị mạng, bao gồm các dịch vụ bảo mật, mức độ sử dụng, thực thi chính sách và các dịch vụ trên Cloud.

management-white

Quản Lý

Việc triển khai đơn giản chỉ trong vài phút. Dễ dàng quản lý với hệ thống tích hợp PSA, tập lệnh triển khai RMM được viết sẵn và các chính sách tập trung cũng có mẫu template sẵn.

logo-teracom
Bảo vệ doanh nghiệp của bạn mọi lúc mọi nơi
Cisco Umbrella được phân phối từ Cloud sẽ bảo vệ tất cả các thiết bị mạng trong hệ thống theo thời gian thực ở bất kỳ vị trí nào. Đây là cách dễ nhất để bảo vệ doanh nghiệp của bạn, ngay cả khi bạn không có ở tại văn phòng.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bạn có thể triển khai xong chương trình bảo mật hoàn chỉnh và vì mọi thứ đều ở trên Cloud nên bạn không cần phải có phần cứng để cài đặt hoặc phần mềm để bảo trì. Hãy nói lời tạm biệt với cách làm thủ công truyền thống.

users-left-building
Thực thi chính sách an ninh

Những lưu lượng Botnet bất thường, khối phần mềm độc hại hoặc khối lọc nội dung sẽ được xác định nhanh chóng và dễ dàng. Umbrella chủ động thực thi chính sách của bạn, cung cấp quyền truy cập nhanh và khả năng hiển thị đầy đủ toàn bộ thông tin cơ sở Client của bạn.

Lọc nội dung

Umbrella cung cấp 60 danh mục nội dung và không giới hạn số lượng tùy chỉnh hoặc danh sách cho phép, giúp bạn quản lý các chính sách linh hoạt, nhận biết từng vị trí. Bạn có thể chỉ định Laptop với các chính sách khác nhau về các hạn chế Internet và cài đặt nhật ký dựa trên hệ thống mạng của bạn.

Bảo mật Laptop khi rời khỏi mạng

Tăng cường bảo mật ở bất cứ nơi nào cần bảo vệ và thực thi các chính sách cho Laptop khi rời khỏi mạng bằng cách sử dụng tập lệnh RMM cho LabTech, Continuum, N-Able, Kaseya và AVG Level Platforms.

Báo cáo tập trung và tổng quát

Cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ thông tin hệ thống mạng của bạn. Báo cáo của Umbrella cho phép bạn xem tất cả hoạt động của Clients cùng một lúc để có được một bức tranh hoàn chỉnh theo thời gian thực.

Cài đặt tập trung

Bạn có thể tạo và quản lý các cài đặt, hoặc chia sẻ chúng giữa các Client với nhau. Thiết lập các mẫu template để dễ dàng triển khai ứng dụng cho khách hàng mới trong vài phút và quản lý hàng loạt cài đặt của máy khách hàng.

Tích hợp Active Directory

Thực thi và báo cáo về người dùng, máy tính và nhóm bằng cách tích hợp vào môi trường Active Directory của bạn và chuyển tiếp các truy vấn DNS một cách an toàn đến mạng toàn cầu.

Tích hợp PSA ở cấp độ API

Ngay lập tức nhận ra các máy tính bị nhiễm độc cần được khắc phục từ các phản hồi của Botnet Umbrella và tự động tạo ticket.

Thực thi DNS và IP

Ngăn chặn việc lọc dữ liệu qua bất kỳ cổng nào hoặc giao thức nào có nguồn gốc từ bên ngoài mạng.