Mình đã tham gia nhiều khóa đào tại TERACOM và ấn tượng nhất là Kỹ năng Quản lý. Hành trình học tập giúp mình nhìn nhận vấn đề một cách tích cực và tìm ra hướng giải quyết tốt hơn nhằm phát triển bản thân. TERACOM đầu tư nhiều cho hoạt động đào tạo và phát triển cho các thành viên nên mình cảm thấy rất hứng thú.